Safetex - zvedací a upínací technika

Specialista pro bezpečné zvedání a upínání

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I.Základní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností SAFETEX CS s.r.o. (dále jen ,,prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen ,,kupující")


Prodávající


SAFETEX CS s.r.o., se sídlem J.Š.Baara 1942/26a, 405 02 Děčín V., je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 2351.


Kupující


Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující přijímá platnost obchodních podmínek odběrem zboží u prodávajícího a tímto aktem pro něho vstupují obchodní podmínky v platnost.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana osobních informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny,poskytnuty třetí osobě apod. S vyjímkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Objednání


Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží upravené na přání zákazníka, které není běžně skladem, prodávající kupujícímu potvrdí faxem, telefonicky nebo e-mailem, cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. U zboží, které není skladem a kupujícímu nevyhovuje udaný termín dodání, je kupující žádán, aby objednávku obratem zrušil, jinak je objednávka považována za platnou.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
postřednictvím e-shopu: www.safetex-shop.cz
e-mailem: info@safetex.cz
osobně: po-pá 8.00-16.00 , na adrese firmy
telefonicky: +420 412 528 367


IV. Ceny


Všechny ceny uváděné v e-shopu jsou smluvní a uváděné vždy bez DPH a s DPH, bez dopravného a balného. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu roku bez předchozího upozornění.
Ceny přepravy při zaslání zboží na dobírku:
Zboží zasíláme přepravní službou GLS nebo Geis Parcel (dle výběru kupujícím při objednávání) do hmotnosti 40kg (GLS)  a 50kg(Geis Parcel). Expediční náklady činí od 0Kč v případě osobního převzetí na pobočce a od 75Kč do 100Kč bez DPH dle způsobu dopravy a platby. V případě nadstardadních služeb dopravců (express doručení, doručení na předem stanovenou hodinu) bude účtován příplatek dle sazebníku vybraného dopravce.
Při hmotnosti nad 50 kg a u rozměrnějších zásilek, bude cena přepravy sdělena před expedicí zboží na Váš e-mail popřípadě telefonicky. Rozměrná zásilka je zásilka, která je větší, než-li je uvedeno v podmínkách přepravy konkrétního přepravce. Z pravidla je to 2xšířka+2x výška+1x délka= max.3m. Přičemž největší rozměr nepřesáhne 1m.

Nadrozměrné zásilky, jako jsou paletové vidle, bádie, lišty apod. zasíláme smluvním dopravcem (Toptrans, Emons, Geis Cargo). O ceně je vždy kupující vyrozuměn emailem nebo telefonicky před expedicí zásilky.


V. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující (koncový spotřebitel) odebral zboží, které mu bylo doručeno přepravní službou. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží převzal jinak než osobně. A bylo mu doručeno přepravní službou . Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat dopis e-mailem na adresu: info@safetex.cz, s textem: ,,Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury : XXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet: XXXX , datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Vrácené zboží, musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, osvědčení návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží speciálně upraveného nebo vyrobeného na přání zákazníka, které není běžně skladem.
  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.


VI. Platební podmínky


platba v hotovosti nebo platební kartou na terminálu při osobním odběru
na dobírku (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

platba předem na účet prodávájícího na základě vystavené faktury zaslané na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři

platba na fakturu se splatností (pouze po předchozí domluvě stálým odběratelům)


VII. Převzetí zásilky


Kupující je povinen při dodání překontrolovat spolu s dopravcem zásilky dle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@safetex.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech přepravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


VIII. Záruka


Záruční doba u nás zakoupených výrobků je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady způsobené používáním v rozporu s návodem k použití výrobku (pokud je k dispozici).

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jestliže se kupující domnívá, že byl prodávajícím poškozen nebo nedostáli-li prodávající svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@safetex.cz Nepodaří-li spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz www.mpo.cz. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

X. Závěrečné ustanovení


Tyto všeobecné obchodí podmínky jsou platné od 1.6.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodí podmínky bez předchozího upozornění. 
 

Akce na ruční pákové zvedáky TRA-M. Sleva 20%

Prodlužujeme akci na pákové zvedáky.  Sleva 20% na ruční pákové zvedáky TRA-M.

                           TRA-M

 

 

TOPlist

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info